waptrick.com

Waptrick Nguyễn Hải Phong - Con ma 2 Текстове на песни


Quanh dây ai kêu la…nghe nhu ngay trên th?m nhà

Có khi nghi th?m nhà mình có ma…ôi tay run run quá!

Áo tr?ng tinh kìa, tranh ai treo bên b? tu?ng th??

Áo tr?ng tinh kìa, l?nh lùng 1 mình d?ng dó.

Quay lung nhanh di thôi… chuông kêu vang 2h r?i

Sát ngay góc tu?ng kìa m?t chi?c guong..ôi sao ghê ghê quá!

Ðó có ma kìa…tay ai ngay trên d?u giu?ng th??

Ðó có ma kìa …v?i vàng gi?t mình th?c gi?c.

Cái gì dó d?n g?n, cái gì dó n?m l?y chân

M? hôi tuôn ra nhi?u l?n

Tôi kêu to lên nhung không còn hoi

Tôi nghe trong tim ng?p tràn bóng t?i

C? tìm l?y th? gì, c? gào thét n?a di

G?n bên tôi ai th?m thì…

Tôi vuon vài lên không gian l?ng im

Tôi nghe trong tôi tìm du?c l?i thoát

Ch? là mo

----
» Nguyen Hai Phong други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for iPhone