Waptrick Bao Thy - Phut giay giao thua Στίχοι Τραγουδιών

 • Mua xuân roi roi nu?c m?t h? dong d?y

  Gi?t nh? mong d?i ch? thân thuong

  Ngàn s?c hoa d?t tr?i ngát huong

  Dù bao cách xa v? v?i quê nhà, ni?m vui chút quà

  Cành dào bên nhánh mai cho phút sum v?y d?p bi?t bao,

  V? an b?a com ?m áp gia dình, cùng em chuy?n trò,

  M?t nam dã qua có bi?t bao di?u ph?i không ..

  Mai dào b?ng n? xuân d?t Vi?t,

  L?c vàng lan t?a t?t doàn viên ,

  Hãy chúc m?ng nhau gió xuân dã v?,

  Mình cùng dón phút giây giao th?a

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Download δωρεάν VPN for iPhone