Waptrick Baby Killah - Tuoi muoi tam vao doi Στίχοι Τραγουδιών

 • Nhón bu?c nh?ng bu?c chân trên hè ph? dông,

  Vu?t mái tóc r?t óng den trên dôi b? vai.

  V?i bóng dáng v?n dáng yêu trong nh?ng làn n?ng mai...

  Tuy?t v?i... (18 ... ôi)

  Ð?ng ng?m mai nh?ng dóa hoa xinh nhu tu?i 18.

  R?i ch?t cu?i h?n nhiên, em bu?c vào d?i.

  Ðôi bàn chân nh? bé tung tang kh?p tr?n,

  Làn môi tuoi th?m buông lên câu hát...

  Bay theo chân tr?i m?i

  V?i gió mây và trang

  Nh?ng u?c mo c?a em

  Ði theo tu?i 18

  Cho em thêm h?nh phúc

  Khi có anh ? bên.

  Nh? nhàng nhu nh?ng gi?c mo (? ? o...)

  em thu?ng mo...

  rap: tindee[ meteor bandz]

  ze^... nhung giac mo ve anh ve em

  mo ve ty cua chung ta

  mel : baby kilah

  [feeeeeeeeeel 1p15---1p30]

  (1p30---2p05)

  Ð?ng ng?m mai nh?ng dóa hoa xinh nhu tu?i 18.

  R?i ch?t cu?i h?n nhiên, em bu?c vào d?i.

  Ðôi bàn chân nh? bé tung tang kh?p tr?n,

  Làn môi tuoi th?m buông lên câu hát...

  Bay theo chân tr?i m?i

  V?i gió mây và trang

  Nh?ng u?c mo c?a em

  Ði theo tu?i 18

  Cho em thêm h?nh phúc

  Khi có anh ? bên.

  Nh? nhàng nhu nh?ng gi?c mo (? ? o...)

  (2p05---2p25)

  Bay theo chân tr?i m?i

  V?i gió mây và trang

  Nh?ng u?c mo c?a em

  Ði theo tu?i 18

  Cho em thêm h?nh phúc

  Khi có anh ? bên.

  Nh? nhàng nhu nh?ng gi?c mo (? ? o...)

  em thu?ng mo...

  mel 2 : dothype

  [2p25---2p45 --- tui feel khúc này, c? hát di r?i HAY Ð?I Ð?Y)

  xxxxxxxx

  mel: baby kialh

  (2p45--- h?t + dkhúc x2 ... r?i feel hú h? g´ tùy)

  Nhón bu?c nh?ng bu?c chân trên hè ph? dông,

  Vu?t mái tóc r?t óng den trên dôi b? vai.

  V?i bóng dáng v?n dáng yêu trong nh?ng làn n?ng mai...

  Tuy?t v?i... (18 ... ôi)

  Ð?ng ng?m mai nh?ng dóa hoa xinh nhu tu?i 18.

  R?i ch?t cu?i h?n nhiên, em bu?c vào d?i.

  Ðôi bàn chân nh? bé tung tang kh?p tr?n,

  Làn môi tuoi th?m buông lên câu hát...

  Bay theo chân tr?i m?i

  V?i gió mây và trang

  Nh?ng u?c mo c?a em

  Ði theo tu?i 18

  Cho em thêm h?nh phúc

  Khi có anh ? bên.

  Nh? nhàng nhu nh?ng gi?c mo (? ? o...)

  em thu?ng mo...

  mel 3 : Tindee [meteor bandz]

  nhung giac mo anh tung mo...o.o...

  ve tuoi 18...

  nhung giac mo anh tung mo

  ve ngay ta co nhau

  nhung giac mo anh tung mo

  ve 1 ngay moi

  diu dang khi co' em..…

 • Baby Killah άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας