Waptrick Bao Thy - Anh mat am ap Στίχοι Τραγουδιών

 • ánh m?t ?m áp nay nhu dã quen thu?c quá

  bao dêm trôi qua nghi suy v?n chua nh?n ra

  th?t lòng trái tim kh? rung tru?c anh r?i ,

  gi?u che di bao n?i ni?m riêng, m?t e c? níu gi?t suong long lanh nh? roi.

  nh?ng lúc th?y nh? a e v?n hay b?t khóc

  c?m th?y quá khó d? luôn ? bên c?nh anh

  buông tay nh? mong nuong theo con gió,

  ch?t th?y cô don l?p d?y khoãnh kh?c ng?t ngào mãi mãi trôi xa t? dây.

  m?i hôm nào còn vô tu ,

  m?i hôm nào còn th?n th?c d?u ch? là m?t ánh m?t kh? lu?t qua nh? thôi

  vì có khi lòng ch?t bâng khuâng c? sao trái tim ngh?n ngào.

  nhung tình yêu dang tàn theo bóng chi?u phai.

  nh?ng l?i l?m ngày hôm qua , e ch?ng mong s? dc bôi xóa

  v?i e d?nh nghia tình yêu dâu ch? có nh?ng di?u hay

  và trái tim v?n dc su?i ?m mãi nh?ng gi?c mo m?i dêm

  và bên em mãi còn nh?ng yêu thuong

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Download δωρεάν VPN for iPhone