Waptrick Bao Thy - Em yeu anh nhieu lam Στίχοι Τραγουδιών

 • Bao nam trôi qua anh v?n yêu em

  Dù chuy?n tình mình gi? di xa l?m

  Và trái tim không thu?c v? nhau

  Ðêm dêm n?m mo anh trông th?y em

  Nhu vu?t ve môi m?m

  Ðu?c có em trong vòng tay

  Nhung hôm nay em dã di r?t xa

  Ð? l?i m?t mình anh ôm thuong (n?i) nh?

  Và ti?c thuong khi ta còn nhau

  Anh bi?t gi? dây mình không th? tr? l?i bên nhau

  Thì xin nh?ng gi?c mo thôi d?ng v?

  Ð?ng mang hoi ?m c?a ngày tháng qua

  Vì trái tim anh yêu em nhi?u l?m

  H?nh phúc bên em không th? nào quên

  Vì anh dã quá vô tâm ngu?i oi

  Ð? h?nh phúc mãi dánh roi

  Ngu?i hãy th? tha cho anh l?n n?a

  Cu?c s?ng cho em thêm bao bu?n dau

  Và anh xin chúc em luôn bình yên

  Cùng ngu?i yêu t?t v?i em trong cu?c d?i hôm nay

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας