Waptrick Bao Thy - Ky uc cua mua Στίχοι Τραγουδιών

 • 1. Ð?n khi con mua roi mang theo dòng suy tu

  Trôi qua dôi tay em ôm bao nhiêu ngày mong manh

  Gi?c mo hôm qua dôi ta trao nhau bao ngày bên mua

  Bao yêu thuong bao nhiêu k? ni?m khi xua

  Th?i gian trôi qua lâu nay nhung em dây nào dâu hay

  Cô don nh?ng con mua roi th?t bu?n dêm nay

  L?p di, xua tan di con mua ta quay l?i bên nhau

  Khi anh mang cho em bao ni?m thuong dau

  Cu?i vì m?t ngu?i còn th?t lòng yêu em

  But why, you lie, I cry

  Khi con tim anh nay dã dành cho ai

  Just smile, goodbye

  ÐK:

  Walk in the rain, I’m walking in the pain

  Ð? n?i dau trong con mua trôi di bao nu?c m?t

  Cu?n gi?c mo hôm nay dang tàn phai

  Có lúc nào con tim anh nghi l?i

  Tell me our love, you were came to hurt me

  N?u lúc xua em trao anh t?ng ng?t ngào kí ?c

  Hãy d? con mua kia mang d?n di, cu?n di, xóa di … mãi

  Rap:

  Hihi! Hey listen to boy...

  I just want tell something

  Còn du?c gì 1 th?i gian anh luôn k? bên tai

  T?ng l?i ng?t ngào iu thuong d? r?i ngu?i l?i say goodbye

  R?i gi?t nu?c m?t ng?n dài

  Còn gì d? nghi l?i, m?t th?i gian quá bi hài

  Oh! never my mind

  [Ð?n khi con mua ... cu?n di, xóa di … mãi]

  Rap:

  And now, I know I will forget all thing about you

  Because you hurt me ...

  Còn du?c gì 1 th?i gian anh luôn k? bên tai

  T?ng l?i ng?t ngào iu thuong d? r?i ngu?i l?i say goodbye

  R?i gi?t nu?c m?t ng?n dài

  Còn gì d? nghi l?i, m?t th?i gian quá bi hài

  Oh! never my mind

  Kí ?c con mua dã xua tan th?t r?i

  Và gi?t nu?c m?t c?a em nay không còn roi

  S? c? g?ng bu?c di trên dôi chân m?t nhoài...

  Now I will try ... And I won't cry...

  ÐK:

  Walk in the rain and walking in the pain

  Ð? n?i dau trong con mua trôi di bao nu?c m?t

  Cu?n gi?c mo hôm nay dang tàn phai

  Có lúc nào con tim anh nghi l?i

  Tell me our love, you were came to hurt me

  N?u lúc xua em trao anh t?ng ng?t ngào kí ?c

  Hãy d? con mua kia mang d?n di, cu?n di, xóa di…mãi...(x2)

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας