Waptrick Bao Thy - Lat lai ky uc Στίχοι Τραγουδιών

 • H?t mua roi roi gi?t l? roi roi

  Vì sao hôm nay anh nói chia tay mà

  Ngày hôm qua v?n còn yêu nhau thi?t tha

  Em ko tin có 1 ai kia dã làm tim anh thay d?i

  Ch? trong 1 th?i gian thôi b?ng ngu?i xa xôi m?t r?i.

  L?t l?i ký ?c, dã k?t thúc hôm wa

  Nu?c m?t cung phai nhòa vì gi? em bi?t m?t di ngu?i yêu

  Phút giây g?p anh b?i r?i d? r?i con tim thao th?c ko nên l?i.

  C?m tay em, anh nh? hôn em

  Th?i gian và ko gian,

  nhu d?ng l?i d? dôi mình có th? g?n nhau thêm phút giây mà gi?

  tình dã thoáng bay.

  Gi? em nh? nh?ng phút vui bu?n khi ?m áp bên anh

  Có l? ch?ng 1 ai có th? giúp em l?p di th?i gian bên anh

  và ch?ng th? thay th? anh.

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας