Waptrick Bao Thy - Ngoc nghech Stupid Στίχοι Τραγουδιών

 • Có l? thôi d?i kh?, có l? thôi l?p l?

  Ng?c ngh?ch nhu em là v?a d?ng l?p l?i chuy?n ngày xua

  Khóc lóc anh cho là dùa, nu?c m?t cho anh là th?a

  Có l? thôi d?i ch? t?ng ngày dài l?i n?m mo, em mo...

  Em ko còn ngây tho,

  em thôi m?ng mo thôi la cà cu?i dùa và em ko hay khóc n?a

  Anh ko còn nhu xua, ko nhu ngày nào mà em v?n nghi d?n,

  tính anh hay quên

  T? nay em thôi ng?c ngh?ch v?i bao nhiêu suy tu mu?n phi?n

  T? nay anh thôi không l?i g?n bên

  Ngu?i l?nh lùng nhu th? c? sao ra di nay l?i v?

  Ð?ng làm tim em v? tan

  R?i anh s? quên di, d?i ch? làm chi

  Thì t?i ngày nào mình ng?c ngh?ch quá làm gì

  R?i anh dã thôi chua hay l?p l?i chuy?n xua

  Có l? nu?c m?t là th?a cho anh

  Và anh s? bo vo t?ng chi?u n?m mo

  R?i ngày l?i ngày mà c? d?ng mãi d?i ch?

  Và em s? vui lên khi ch?ng còn k? bên

  Có l? v?n th? t?ng ngày mãi mãi hôm nay v? sau

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Download δωρεάν VPN for iPhone