Waptrick Bao Thy - Nhung hat nang sau mua Στίχοι Τραγουδιών

 • M?i hôm qua mua roi u?t nhòa, th?t nhi?u mây gi?a b?u tr?i xa.

  T?a ngàn muôn n?i dau nh?ng mu?n phi?n trong lòng nhau.

  Ð?n hôm nay con mua dã tàn, t?ng h?t n?ng êm d?m t?a sáng.

  Hy v?ng , t?ng hy v?ng du?c bên nhau

  Ngày con mua roi roi nh? thuong choi voi , anh mang theo nh?ng k? ni?m,

  r?i xa em, r?i xa nh?ng tháng ngày bình yên.

  L? em tuôn roi roi , v?n mong anh noi, noi dã gi?u nh?ng chi?u ,

  cùng v?i anh ng?m mua …

  T?ng ngày anh mong du?c n?m dôi bàn tay em, bên em nhu hôm nào,

  xóa tan t?ng dêm dài ngan cách .

  Ð? vòng tay em ôm l?y anh th?t sâu nh? nhàng xóa di ni?m dau ,

  l?i có nhau trên t?ng con ph? quen .

  R?i ngày con mua ng?ng r?t trên bàn tay anh bao nhiêu bông hoa h?ng ,

  d?n bên ngu?i anh h?ng nh? mong .

  Và chuy?n tình ta s? gi?ng nhu bài ca anh trao em bao ngày xua ,

  r?c sáng nhu n?ng vàng sau bóng mua!

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας