Waptrick Bao Thy - Song trong qua khu Στίχοι Τραγουδιών

 • This is my story

  I’m losing you

  So baby come back to me…

  Sáng s?m t?nh gi?c nghe mua nh? bên tai

  Gió rét hiu h?t bu?n

  Con mua v?a qua dã làm trái tim nhói

  Nu?c m?t roi nh? trên khóe mi

  Miên man dòng thu nh?c l?i chuy?n khi xua

  Giây phút bên nhau th?t bình yên

  Thu không h?i âm cung nhu nh?ng yêu thuong

  Ngu?i dành cho em…H?t r?i

  Và c? mang theo bao gi?c mo có nén bên c?nh

  Ð? r?i sau con mo nh?t nhòa ngu?i ch? là kí ?c

  Ngày tháng trôi di nh?ng v?t thuong h?n sâu trong lòng

  Làm sao d? quên du?c dây nh?ng k? ni?m

  Ð? r?i em nhu chìm trong quá kh?

  Bên anh t?ng dêm v?n gi?

  Yêu thuong ch? che ?m áp nhu t?ng ngày lúc tru?c

  H?nh phúc v?n còn d?m trong tim

  Hoi ?m c?a ngu?i còn quanh dây

  Nhu ch?ng ph?i xa lìa mãi mãi

  R?i khi n?ng nh? buông ánh sáng

  Không gian du?ng nhu v? nát

  Tr? l?i t?ng ngày dã m?t anh yêu th?t r?i

  Th?i gian d? quên nh?ng d?u yêu

  Hàn g?n trái tim dau bu?n

  S? l?nh bàn chân bi?t di v? dâu

 • Bao Thy άλλα τραγούδια
 • Στίχους Αναζήτηση
 • Waptrick Οικοσελίδα
 • Αλλαγή γλώσσας
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Παρακολουθήστε τηλεοπτικές σειρές online δωρεάν!
 • Download δωρεάν VPN for iPhone