Waptrick Le Cat Trong Ly - Khong ten Song Lyrics

 • Mua mùa lu, trang m? hé

  Em n?m ?m, xanh máu m?t

  Ta thèm yêu

  Ta c?n vui

  Yêu r?i oán

  Vui thì ng?n

  Tìm ki?m nhau dù xa xôi

  Thì có nhau du?c bao lâu

  Ngu?i hát giai di?u hoan ca

  Lòng khát con s?u khôn nguôi

  Mua mùa n?ng, trang ng?i sáng

  Em n?m ?m, xanh màu tóc

  Tìm ki?m nhau dù xa xôi

  Thì có nhau du?c bao lâu

  Ngu?i hát giai di?u hoan ca

  Lòng khát con s?u khôn nguôi

  Tìm l?i m? ru ngày tho ?u

  Lòng ch? bình an ngày th? 6

  L?i ngu?i th? than bu?n bi?t m?y

  L?i ngu?i h?n trách hoài không d?t

  Hãy dem tin lành chúc cho muôn ngu?i

  Hãy dem nhau v? trong ti?ng ca h?n nhiên !

 • Le Cat Trong Ly other songs
 • Lyrics Search
 • Waptrick Home Page
 • Change Language
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Download free VPN for iPhone