Waptrick Le Cat Trong Ly - Troi oi Song Lyrics

 • Trong dêm t?i tam b?t bùng

  Mua gió nhu nô dùa

  Câu ái ân m?n n?ng l?ng thinh

  Noi xa n?ng xanh ng?i ng?i

  Ai dó dang choi b?i

  Ai d?y dang toi b?i

  Thu?ng thôi !

  Ngu?i còn toan tính

  Ngu?i v?a m?i ch?t

  Ngu?i thì dã ng? bình yên

  Trên cao dám sao sao xà

  Bao gi?c mo hoang du?ng

  Bao trái tim mo m?ng ng? say

  Noi dây ít vui hon bu?n

  Ta khát chung câu cu?i

  Son ph?n thay cho l?i diu hiu.

  Ngu?i còn ai oán

  Ngu?i thu?ng d?c ý

  Ngu?i ch?y ki?m ch?n t?ch yên.

  Tháng ngày qua câu chuy?n quèn

  C? nh?c l?i sao ch?ng quên di

  Mai tr?i sáng

  Ta nhìn nhau

  Thoát ra nh?ng h? h?c bình sinh riêng

  Em nay bi?t yêu hoang tàng

  Nay bi?t yêu hoang du?ng

  Nay bi?t yêu sao tr?i m?ng mo

  Em nay mu?n dâng tim d?y

  Nay mu?n khoe ngu kh?

  Nay mu?n vui hon bu?n

  Tr?i oi , L?y ông.

 • Le Cat Trong Ly other songs
 • Lyrics Search
 • Waptrick Home Page
 • Change Language
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Download free VPN for iPhone