Waptrick Eddy Việt - Bước chân lầm lỡ Song Lyrics

 • Nhìn làn khói em lãng quên d?i s?ng.

  Em tìm vui trong di?u nh?c su?t dêm.

  Ôi con say trong t?ng dêm.

  Em nhu thiêu thân thiêu cháy di ngày tháng.

  Cu?c choi dó s? cu?n em v? dâu.

  Khi t?ng dêm thâu quanh mình d?y d?i gian.

  Trong con dam mê phù du còn dây tuong lai u t?i nhu mây den cu?n quanh cu?c tình.

  Em oi em xin d?ng bu?c di.

  Khi dêm vui kia dã tàn mau.

  Trong tâm tu em còn chi ch? còn l?i h?n em d?y bang giá.

  ÐK:

  Cu?c d?i nào cung có nhi?u trái ngang.

  Ð?ng vì phút ch?c d?t cháy h?t d?i.

  Hãy c? thoát xa làn khói g?ng bu?c t?i lúc chua tàn

  B?t di âu s?u.

  M? già g?y y?u tháng ngày ngóng con.

  T?ng ngày héo h?t bóng dáng m?i mòn.

  Gió xé nát tâm h?n nhói hãy g?ng thoát bu?c tr? v?.

  Hãy d?ng lên mà di...

 • Eddy Viet other songs
 • Lyrics Search
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Waptrick Home Page
 • Change Language