Waptrick Eddy Việt - Cần một tiếng yêu thương Song Lyrics

 • Cánh chim tr?i th?t bu?n cùng 1 bài hát cô don

  Và tôi cung th? dã m?t em r?i

  M?t mình ôm n?i nh? v?i khát khao r?ng em s? quay v? dây,

  Nhung ch? là gi?c mo

  Ti?ng em cu?i ng?t ngào và êm ái khi xua

  Làm cho con tim anh c?m th?y nh? nhi?u

  C?u mong em quay tr? v? dây su?i ?m con tim

  Ðã m?i mòn vì dã nh? e r?t nhi?u

  Làm sao d? c? quên di mình m?t em …

  Quên di k? ni?m th?i bên nhau th?t xót xa

  Làm sao cho tôi wên di nh?ng môi hôn xua …

  Gi? dây sao nghe trên môi mình d?ng cay

  ÐK:

  Ti?ng nói em còn dây, m?t môi em còn dây,

  Mà e yêu ? noi phuong nao cho tôi l? loi

  Cánh chim ko còn bay, trái d?t cung ng?ng quay,

  Và em xa cách tôi nhu ngôi sao bi?n m?t trên b?u tr?i

  ***

  C? quên bu?n và t?p 1 cu?c s?ng ko em,

  Dù cho n?i nh? dã kh?c sâu trong tim

  Tình yêu trong anh se mãi mãi ko phôi phai ..

  Nhung mong r?ng 1 ngày nào dó s? wên dc

  Làm sao d? c? quên di mình m?t em …

  Quên di k? ni?m th?i bên nhau th?t xót xa

  Lòng tôi th?m mong em s? d?n n?m dôi tay tôi

  Ð? tôi ôm em th?t sâu và nói : "I thinking of you"

  (ÐK)

  Và 1 l?n th?t tình c? khi di wa con ph? xua,

  Tôi nhu trông th?y em yêu ngày nào.

  Em xinh tuoi nhu thiên th?n, khi?n trái tim dã im l?ng,

  Gi? n?ng nàn 1 tình yêu lúc xua còn dây

 • Eddy Viet other songs
 • Lyrics Search
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Watch TV series online free!
 • Waptrick Home Page
 • Change Language