Waptrick X Band - Em phai xin loi thoi Dalszövegek

 • Khi xua vai k? vai em h?a yêu m?t mình thôi

  Ch? c?n g?n bên anh không d?i lòng yêu thuong m?t ai

  Lòng ng?p tràn h?nh phúc anh v?n luôn tin nhu k? kh?

  Mà nào ng? gi? dây em nói không c?n anh

  Ôm cô don bu?n tênh trong quán khuyeu m?t mình hiu h?t

  Ngu?i tình gi? noi dâu xin tr? v? xua tan ni?m dau

  Và m?t l?i xin l?i anh s? yêu em nhu lúc d?u

  Ch? m?t l?i xin l?i khó không ngu?i oi

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Tình yêu kia dâu ph?i nhu cu?c choi

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Ðâu ph?i do anh lên mình hai l?i

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Vì l?i cay d?ng làm anh nhói lòng

  Anh s? quên h?t bao nhiêu l?i l?m ch? c?n xin l?i thôi

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Vì anh yêu em bi?t không ngu?i oi

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Vì anh quá yêu em ngu?i yêu h?i

  Em ph?i xin l?i anh thôi ngu?i oi

  Vì anh không th? thi?u em trên d?i

  Thôi xin em hãy quay v? bên anh h?i ngu?i

 • X Band többi dal
 • Dalszöveg Keresés
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Nézze meg a TV sorozatokat online!
 • Waptrick Honlap
 • Nyelv módosítása