Waptrick X Band - Khong the quen em Dalszövegek

 • Ngu?i yêu h?i m?i hôm nào còn bên nhau yêu thuong n?ng say

  Mà gi? dây sao m?i anh cô don ch?n này

  M?t ngu?i di quên m?t ngu?i

  M?t ngu?i v?n mãi ch? d?i

  L?i th? xua ta dã trao trong chi?u mua

  Ngu?i yêu h?i gi? ngu?i dang ?m êm cùng ai

  Ngu?i dâu hay riêng mình ta d?ng cay noi này

  Nhói tim dau ôm ni?m dau chon vào di vãng kh?c sâu vào tim

  Bu?n mà chi thuong mà chi vì ngu?i di dã không quay l?i

  Trách sao ta ch?ng th? quên ngu?i d? gi? dây d?n dau riêng mình ta.

 • X Band többi dal
 • Dalszöveg Keresés
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Nézze meg a TV sorozatokat online!
 • Waptrick Honlap
 • Nyelv módosítása