Waptrick X Band - Yeu mot nguoi Dalszövegek

 • nooooooooooooooooooooooooooooooooo

  M?t ngày nhìn l?i khi th?i gian dã qua di

  M?i hay em dã xa, bu?c di theo ngu?i ta

  b? l?i nh?ng n?i bu?n, b? l?i nh?ng tháng ngày có nhau ...bây gi? dâu ?

  Gi? ch?ng còn j khi ngu?i quay lung ra di, u?c mo dã v?i tan, trái tim tôi dã mo

  Gi? thì trách chình mình dã d? m?t nh?ng gì ngu?i dã trao tôi ngày xua...

  Mà lòng này v?n mãi ch?, lòng này v?n mãi d?i ... m?t tình yêu dã d? dang

  Vì mình dã quá h?ng h?, d? r?i m?i b?t ng?, nhìn th?y em bên ngu?i ta

  Xin cho th?i gian hãy quay tr? lai, cho ân tình s? không chia xa,

  cho n?i bu?n tan bi?n nhanh, không còn dây.

  Nhung sao gi? dây là n?i cô don, trong dêm l? loi l?c bu?c gi?a d?i,

  mà nh? ngu?i lòng khát khao nhu ngày xua .…

 • X Band többi dal
 • Dalszöveg Keresés
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Nézze meg a TV sorozatokat online!
 • Waptrick Honlap
 • Nyelv módosítása