Waptrick X Band - Yeu trong mo Dalszövegek

 • Dù cho em có mo m?ng nhi?u

  Và dù cho em c? vô tình hoài

  Em là ngu?i anh yêu, sao làm anh cô liêu

  Tình h?i...quá phiêu luu.

  T? khi em d?n trong cu?c d?i

  Và làm cho anh khát khao t?ng ngày

  M?i tình nhu trang sao, em làm anh lao dao

  Làm trái tim hu hao.

  Sao em vô tu ghim mui tên trong tim anh

  Bao dêm xanh xao luôn kh?c sâu m?t bóng hình

  Vì anh chua yêu ai gi? anh bi?t yêu nhu th? nào

  Gã kh? ngu ngo dáng thuong.

  Và ta mo gi?c mo cùng ngu?i

  Ð? ngày mai ta có nhau trong cu?c d?i

  Xin d?ng làm trang sao, xin d?ng làm lao dao

  Làm trái tim hu hao.

 • X Band többi dal
 • Dalszöveg Keresés
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Nézze meg a TV sorozatokat online!
 • Waptrick Honlap
 • Nyelv módosítása