Waptrick Ha Anh Tuan - Phut giay giao thua Sangtekster

 • Mua xuân roi roi m?t h? nu?c dong d?y

  Gi?t nh? mong d?i ch? thân thuong

  Ngàn s?c hoa d?t tr?i ngát huong

  Nhu em trông anh bu?c v? dây bên th?m

  B?y tr? tho nô dùa hân hoan

  Cùng chúng ta dón chào nam m?i

  Dù bao cách xa v? v?i quê nhà ni?m vui chút quà

  Cành dào bên nhánh mai cho phút sum v?y d?p bi?t bao...

  V? an b?a com ?m áp gia dình cùng em chuy?n trò

  M?t nam dã qua có bi?t bao di?u ph?i không?

  Hay d?n cùng nhau n? hôn nh? mong

  Hòa ni?m vui tình yêu ch?p cánh

  Không gian th?i gian ng? nhu l?ng d?ng

  B?y chim hót líu lo khu vu?n

  Tay dan bàn tay cùng bao u?c v?ng

  M?t nam m?i dong d?y h?nh phúc

  Hãy chúc m?ng nhau gió xuân dã v?

  mình cùng dón phút giây giao th?a…

 • Ha Anh Tuan andre sanger
 • Tekster Søk
 • Videovak Watch Free
  VIDEOVAK: Se TV-serier online gratis!
 • Waptrick Hjemmeside
 • Endre språk