waptrick.com

Waptrick Ngoc Bich - Cay vy cam Текстове на песни


Cây vi c?m, dã câm l?ng t? lâu

Con còn nh? khi chai s?n chua hôn lên tay cha

Cây vi c?m, v?n ngân nga h?ng dêm

Bay mãi vào m?t th?i ?u tho là cây vi c?m.

Tr?i bao giông bão

Bao tháng nam ki?p ngu?i v?n còn v?i cha

Cây vi c?m.

Bao nam tim cha cu?n bao dung vào tim con

N?ng nàn yêu thuong chuông ngân lên cao vút

Ðã l?n theo con nh?ng v?t chai s?n tay cha

Tâm h?n cha cháy lên b?ng trong m?t con hy v?ng.

Nu?c m?t con roi thánh thót nhu dán nam xua

Ðôi tay thang hoa g?i bu?n theo nam tháng

Réo r?c du duong nh?ng âm vang ngày thanh xuân

Cung dàn con c?t lên h?i sinh trái tim vi c?m.

Vì con cha dã bán m?t n?a linh h?n cây vi c?m

Cha h?ng d?u yêu

Vì con cha dã hoá cây bàng ra hoa ng?i xiêu v?o

Hiên nhà ngóng trông.

Ti?ng vi c?m du duong

Mùa xuân trôi di thu sang cu?i h?

Cây bàng r?ng lá mùa dông

Th?i gian c? trôi cha tôi c? già

Cây dàn ch?ng th?y v? dâu.

Cung dàn con c?t lên h?i sinh trái tim...vi c?m.

----
» Ngoc Bich други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!