waptrick.com

Waptrick Ngoc Bich - Dai gia Текстове на песни


Ð?i Gia

Lòng Qu?nh Hiêu bu?n vì anh mà dâu anh dã hi?u trong trái

tim b?u tr?i den ch? riêng em v?i bao n?i bu?n t?i vì anh là vì

anh vì anh quá dào hoa quay quanh anh bi?t bao cô nàng .

DK:Nh?ng dêm em bu?n c? sao em l?i yêu anh hoài không h?t ,

Nh?ng dêm em ch? mong ti?ng ngân anh sao anh c? h?ng h? bi?t anh

dang cùng ai ng? say trong vòng d?m du?i d?u bi?t anh là d?i gia t

rong m?t bao cô nàng. Ð?i gia d?i gia anh là d?i gia hàng hi?u d?y mình money(moni)

d?y mình,d?i gia d?i gia anh là d?i gia xung quanh anh ng?p tràn ngu?i quay quanh .

Em yêu anh th?t nhi?u luôn bên anh yêu chi?u trong m?t em anh ch? là 1 ngu?i dàn ông

bé nh? em thuong anh th?t nhi?u khi anh có quá nhi?u nh?ng cô gái d?p nh?ng cô gái

tr? yêu anh vì ti?n yêu anh vì nh?ng món d? d?t ti?n yêu anh vì danh v?ng có l? ch? th? thôi.

Ð?i gia d?i gia anh là d?i gia hàng hi?u d?y mình money(moni) d?y mình,

d?i gia d?i gia anh là d?i gia xung quanh anh ng?p tràn ngu?i quay quanh .

Ð?i gia d?i gia anh là d?i gia hàng hi?u d?y mình money(moni) d?y mình,

d?i gia d?i gia anh là d?i gia xung quanh anh ng?p tràn ngu?i quay quanh .

Ð?i gia d?i gia anh là d?i gia hàng hi?u d?y mình money(moni) d?y mình,

d?i gia d?i gia anh là d?i gia xung quanh anh ng?p tràn ngu?i quay quanh .

Em yêu anh th?t nhi?u luôn bên anh yêu chi?u trong m?t em anh ch? là 1 ngu?i

dàn ông bé nh? em thuong anh th?t nhi?u khi anh có quá nhi?u nh?ng cô gái d?p

nh?ng cô gái tr? yêu anh vì ti?n yêu anh vì ti?n yêu anh vì nh?ng món d? d?t

ti?n yêu anh vì danh v?ng có l? ch? th? thôi sao anh c? nghi r?ng sau 1 bài

tiên nh?n s? là 1 tình yêu d?p nhu trong mo sau anh c? nghi r?ng sau vài l?n

g?p g? vài l?n t?ng nh?ng món d? hàng hi?u eosi(eochi) ,guvis(Guvi) ,buchi(buchi),

là s? có tình yêu c?a nh?ng cô gái d?p có l? anh dã nh?m.Ð?i gia d?i gia anh là d?i gia

hàng hi?u d?y mình money(moni) d?y mình,d?i gia d?i gia anh là d?i gia xung quanh anh

ng?p tràn ngu?i quay quanh .

Lá là lá là lá la lá la là Lá là lá là lá la lá la là lá.. la..

là Lá là lá là lá la lá la là Lá là lá là lá la lá la là l? d?i gia anh

là d?i gia hàng hi?u d?y mình money(moni) d?y mình,d?i gia d?i gia anh

là d?i gia xung quanh anh ng?p tràn ngu?i quay quanh

----
» Ngoc Bich други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!