waptrick.com

Waptrick Ngoc Bich - Loi nguyen uoc Текстове на песни


Nhìn lên trên cao muôn vì sao,ta ch?p tay bên nhau nguy?n c?u

Lòng mong u?c,anh v?i em,ta mãi thu?c v? nhau.

Dù th?i gian trôi không d?i thay,nguy?n yêu mãi ch?ng bao gi? phai

Tình ta luôn có nhau trong vòng tay

Dòng sông dêm nay nhu ng?ng trôi,d? l?ng nge tim ta thì th?m.

Lòng yêu thuong,n?i khát khao,ta trao v? nhau

Tình dôi ta nhu muôn vì sao,r?ng ng?i l?p lánh trên tr?i cao.

H?nh phúc v?i gi?c mo.yêu n?ng cao.

L?i nguy?n u?c dó dã minh ch?ng,khi ánh sao bang qua màn dêm

Ð? tình yêu ta luôn thang hoa,v?i ni?m tình yêu trao nhau thi?t tha.

L?i nguy?n u?c dó s? gi? mãi trong trái tim ta không nh?t phai

Tình m?ng mo nhu trang nhu sao,muôn d?i ta mãi mãi luôn có nhau

Tình d?m say ng?t ngào

L?i nguy?n u?c dó dã minh ch?ng,khi ánh sao bang qua màn dêm

Ð? tình yêu ta luôn thang hoa,v?i ni?m tình yêu trao nhau thi?t tha.

L?i nguy?n u?c dó s? gi? mãi trong trái tim ta không nh?t phai

Tình m?ng mo nhu trang nhu sao,muôn d?i ta mãi mãi luôn có nhau

Tình d?m say ng?t ngào

----
» Ngoc Bich други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!