waptrick.com

Waptrick Ngoc Bich - Tim trong mong cho Текстове на песни


Tìm hình bóng xa hoài tìm kho?ng cách bên

ngu?i l?i yêu thuong d?u môi dành

trao anh mà thôi. Ngày ngu?i d?n bên d?i

ngày h?nh phúc tuy?t v?i mùa xuân trong

n? hôn n?ng say nhu gi?c mo,

sao gi? dây tình yêu v?t bay bu?c chân anh yêu

ch?n nào sao gi? dây ch? riêng mình em

s?ng trong khung tr?i l? loi, khi mà em nh?n ra t? dây.

S? di di tìm bóng hình cho dù không du?c nhu ch?

mong mãi luôn hy v?ng th?y anh.

----
» Ngoc Bich други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!