waptrick.com

Waptrick Jessie Chiang - Na Bu Shi Ai Текстове на песни


Nàme women jiù dào zhèli ni shuo hao ma

fanzhèng ni huì shuo de ye zhi shèng huanghuà

tài duo rén fen zhè jù Honey jiù xiàng dàngao pá man le mayi

yuè meilì wo zhi huì yuè shangxin

Oh baby nàxie bùgòu ài de àibié zàishuo shì ài

wo ye bù zài shì zhiyào tángguo de xiao nuhái

ài bùnéng fenpèi zhi néng hen chúncuì chúncuì de zhi gei yigè shuí (zhi gei yigè shuí)

nàxie dàochù ài de àibié zàishuo shì ài

gùshì ye bù huì yongyuan zhi zhào ni de jùben pai

liú guò de lèi shì bìyè qián de xuéfèi ài zhi gei yigè shuí

qipiàn shì ni jiyin de tianxìng duì bùduì (duì bùduì duì bùduì)

suoyi sha sha fàn cuò de guàiwo huì bù huì (huì bù huì Oh)

tài duo rén ni dou jiào tiánxin jiù xiàng bù man méijùn de shengyin

yuè haoting wo zhi huì yuè shangxin

Oh baby nàxie bùgòu ài de àibié zàishuo shì ài

wo ye bù zài shì zhiyào tángguo de xiao nuhái

ài bùnéng fenpèi zhi néng hen chúncuì chúncuì de zhi gei yigè shuí (zhi gei yigè shuí)

nàxie dàochù ài de àibié zàishuo shì ài

gùshì ye bù huì yongyuan zhi zhào ni de jùben pai

liú guò de lèi shì bìyè qián de xuéfèi ài zhi gei yigè shuí

ni youya kongdòng de zìhuì jiù ràng biérén qù ganjué

wo yào de zhishì zài shenyè an anjìng jìng de xingkong xià liang gèrén zuòwèi

yi wan zhi gei wo de xiào hái you ni zhiyào gei wo yigè zuì anxin de huáibào

Oh yeah nà bùshì ài baby nà bùshì ài

Oh baby nàxie bùgòu ài de àibié zàishuo shì ài

wo ye bù zài shì zhiyào tángguo de xiao nuhái

ài bùnéng fenpèi zhi néng hen chúncuì chúncuì de zhi gei yigè shuí (zhi gei yigè shuí)

nàxie dàochù ài de àibié zàishuo shì ài

gùshì ye bù huì yongyuan zhi zhào ni de jùben pai

liú guò de lèi shì bìyè qián de xuéfèi ài zhi gei yigè shuí

nà bùshì ài Oh nà bùshì ài Oh nà bùshì ài

nà bùshì ài Oh nà bùshì ài Oh nà bùshì ài

----
» Jessie Chiang други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!