waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Mua dang moi Текстове на песни


Em xa tôi m?t ngày mùa xuân ?yph? nhu xa l?

Ch?t trong lòng con bão dêm qua

Trong gi?c mo tôi v?n ng?i dây nghe em hát

Cùng v?i d?i duong cu?n sóng d? dâng trào

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

Bi?t l?y ai vuong bài ca dã qua d?i

Ðã qua d?i ch?ng d?i thêm m?t sáng xuân n?ng

Em xa tôi mùa xuân dâu dó

Bi?t d?n bao gi? trái tim bình yêu khi nh? em

Em xa tôi tôi cung trôi d?t noi cát tr?ng

Ch? có d?i duong ? dó d?i ta v?

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

Bi?t l?y ai thuong bài ca dã qua d?i

Ðã qua d?i dã qua d?i ch?ng d?i thêm m?t giáng xuân nào.

----
» Nguyen Hong An други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!