waptrick.com

Waptrick Ngọc Tân - Sapa thành phố trong sương Текстове на песни


Anh ch? nghe em hát vang lên trong bi?n mây.

Anh ch? nghe ti?ng cu?i vang lên gi?a r?ng cây mà ngu?i dâu ch?ng th?y,

m?t ngu?i thuong ch?ng th?y, ôi Sapa mù suong, ôi Sapa mù suong.

Ta g?p nhau vu?n thom qu? chín, anh t?ng em m?t cành m?n tím,

g?i ra ti?n phuong h?t gi?ng rau em tr?ng, g?i t?i biên cuong c? tình em yêu thuong.

Ta g?p nhau o trên d?nh núi, dây vùng cao m?t vùng biên gi?i,

? noi ti?n phuong cùng d?ng chung chi?n hào, gìn gi? biên cuong ch?ng d? loi phút nào.

Oi Sapa thành ph? trong suong b?n mùa hoa trái ngát huong may mù mua bay gió l?nh,

dây là quê huong nh?ng h?t gi?ng quý.

Oi noi dây thành ph? tuong lai d?p lung linh bao di?u k? di?u.

Ôi Sapa c?a ta, ôi Sapa c?a ta

----
» Ngoc Tan други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!