waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Giac mo ngay xua Текстове на песни


Tôi v?n di qua nh?ng con du?ng quen

B?n có nh? d?n tôi bao gi?

T?ng ngày trôi qua chúng ta l?i thêm cách xa

Cu?c d?i có nh?ng h?nh phúc th?t g?n.

Tôi v?n mo gi?c mo ngày xua d?y thôi

Chuy?n gì quên nhau h?t nh?ng n? cu?i

Ngày mai dây hãy tin là th?

Và khi ?y còn nh?n ra nhau

Mang theo ánh n?ng,mang theo ti?ng cu?i

b?t d?u t? dó ra di tìm u?c mo

Rong choi bi?t có noi dâu vô cùng

khi d?ng chân m?i hay ta xa l?

Ngêu ngao câu hát ánh trang theo v?

Noi nào mái ?m nh?ng bân bè thân

Ôi!Mênh mông quá bi?t dâu quê nhà

Câu chuy?n xua ?y tu?ng ch?ng ta quên.

----
» Nguyen Hong An други песни
« Текстовете Търсене
« Waptrick Начална страница
« Change Language
» Изтегляне безплатно VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    ВИДЕОКАК: Гледайте онлайн сериали безплатно!