waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Bata Song Lyrics


Ðôi chân nh? xinh, mang dôi giày cao... ch?ng thích dâu

Ði xe d?p teen hay choi th? thao... ây da…l?m khó khan

Ghé qua ch? dêm... mua dôi giày xinh… dáng trông th?t xinh

Sáng n?ng v?a lên, c?t bu?c trên du?ng… em thêm yêu d?i

Cho em ung dung

Cho em xinh tuoi

Cho em nhu hoa….

Cho em di nhanh, dôi chân tung tang

Qua noi bao anh nhìn

Ði qua công viên

Qua bao ph? xá

Ban mai tia n?ng cung theo em

Nghiêng dôi môi xinh, n? cu?i th?t tuoi

Ð? l?i kho?nh kh?c gi?a khung hình..

T? tin cùng em là bata…

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!