waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Hu danh Song Lyrics


Sáng th?c gi?c vô tình, nhìn tôi t? trong chi?c guong

Ánh m?t xác xo ôi sao d?i kh?

Ðêm qua tôi vô tình d? quên tu?i tho sâu trong gi?c mo

Sáng s?m ngu ngo, gi?c mo qua r?i

Th?i gian trôi c? trôi, nhìn guong tôi th?y tôi

Th?y nh?ng uu tu bu?n lo trong tôi

Dòng d?i trôi c? trôi, gi? tôi dã l?n lên r?i

Tru?c m?t do?n du?ng dài, du?ng d?i chông gai

Xung quanh tôi là nh?ng dam mê d?i kh?

Xung quanh tôi là nh?ng ngày dài bo vo

Tôi trôi theo cu?c s?ng bon chen v?t v?

Ôi cu?c d?i sao không nhu mo

Tôi trôi theo vòng xoáy hu danh mi?t mài

Sau bao nam nhìn th?y d?i mình trong guong

Ôi bon chen tìm l?y hu danh du?c gì

Ch? là n?i cô don m?t mình

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!