waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Lot xac Song Lyrics


Nhìn v? t?ng ngày v?a di qua dây,

V?n th? d?y l?m d?ng cay,

H?t r?i chuy?n xua d?ng bu?n n?a d?ng ng?i vu vo.

D?p h?t, d?p h?t, l?t s?ch h?t,

Ngày dài v?a ch?t còn gì mà nh?c d?n, di?u c?n làm là...vui lên!

Nhìn v? du?ng dài còn bao chông gai,

Níu kéo mãi có th?y ai?

Ng? r?ng v?t bay n? cu?i ?y n? cu?i em dây.

L?t xác, l?t xác thành ngu?i khác,

N?ng n? ngày tháng còn gì bu?n chán bay lên bay lên v? nát!

ÐK:

Cho ta vui nhu lúc bé tho e ng?i,

S?m hôm không m?t nhoài,

Hát m?t mình, hát cùng bàn tay xinh.

Cho ta say nhu lúc m?i yêu diên d?i,

Nh? thuong em mi?t mài,

Hôm nào ta ng? ta nhu trong con

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!