waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Mo ve ngay hom qua Song Lyrics


Ngày hôm qua xa m?t r?i, n? hôn xua nay dã l?nh môi.

Tình yêu kia tan m?t r?i, nhu b?t nu?c trôi xa mù khoi.

Ngày hôm qua trao n? hôn d?u d?i, nh? êm nhu làn mây

Ngày hôm qua cùng ng?m sao trên tr?i, nguy?n c?u mãi bên nhau.

Ch?t m?t hôm con gió v?, t?ng chi?c lá thu phai nh? roi.

Ng?i bên hiên nh?t lá vàng, lòng choi voi khi?n cho l? roi.

Tình yêu kia nhu áng mây, v?t theo gió bay xa t?m tay.

Ð? t?ng dêm anh v?n mo, mo n? hôn mo v? em c?a ngày hôm qua

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!