waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Mot noi nho mot niem dau Song Lyrics


Yeah...Ah ha...The one song for you...Let's go!

[Rap]

Quên di bao yêu thuong dam mê ngày xua ta trao nhau

Quên di bao n? hôn d?m sâu ngày xua ta trao nhau

Quên di bao yêu thuong mà em giành cho anh lao dao

Quên di bao l?i yêu gi? dây ch? còn là n?i thuong dau

Ngu?i yêu oi sao không nói nang chi

Hãy d?n bên anh khi mùa dông tr? v?

Ð? trái tim anh s? mãi mãi ch? em

Ð? trái tim anh v?n mãi mãi yêu em.

M?t n?i nh? còn trong ta còn in d?u nh?ng gi?c mo qua

M?t ni?m dau còn trong tim còn trên môi nh?ng phút êm d?m

M?t vòng tay dã xa quá

Ngu?i quên ta quên gi?c mo qua

R?i m?t mai d?i chia hai ch? còn l?i dây n?i nh? mong âm th?m.

[Rap]

Ðã quên th?t sao bao yêu duong hôm nào

Mà gi? dây ch? còn l?i là m?t gi?c chiêm bao.

Còn trong ta là nh?ng ni?m dau

L? tuôn mãi trên mi hôm nào

Còn trong ta là nh?ng phù du

Nh?ng l?i gian d?i em dã trao

S?u lên môi t? khi ngu?i di

Bu?n giang l?i tim di theo bu?n

M?t mình ta ng?i ôm ni?m dau

Ðâu tình dã ch?t n?i tr?ng v?ng...

M?t n?i nh? còn trong ta còn in d?u nh?ng gi?c mo qua

M?t ni?m dau còn trong tim còn trên môi nh?ng phút êm d?m

M?t vòng tay dã xa quá

Ngu?i quên ta quên gi?c mo qua

R?i m?t mai d?i chia hai ch? còn l?i dây n?i nh? mong âm th?m.

[Rap]

Ðã quên th?t sao bao yêu duong hôm nào

Mà gi? dây ch? còn l?i là m?t gi?c chiêm bao.

Còn trong ta là nh?ng ni?m dau

L? tuôn mãi trên mi hôm nào

Còn trong ta là nh?ng phù du

Nh?ng l?i gian d?i em dã trao

S?u lên môi t? khi ngu?i di

Bu?n giang l?i tim di theo bu?n

M?t mình ta ng?i ôm ni?m dau

Ðâu tình dã ch?t n?i tr?ng v?ng…tình xa....

Stop!....Let's go!

[Rap]

Quên di bao yêu thuong dam mê ngày xua ta trao nhau

Quên di bao n? hôn d?m sâu ngày xua ta trao nhau

Quên di bao yêu thuong mà em giành cho anh lao dao

Quên di bao l?i yêu gi? dây ch? còn là n?i thuong dau

Ngu?i yêu oi sao không nói nang chi

Hãy d?n bên anh khi mùa dông tr? v?

Ð? trái tim anh s? mãi mãi ch? em

Ð? trái tim anh v?n mãi mãi yêu em.

Còn trong ta là nh?ng ni?m dau

L? tuôn mãi trên mi hôm nào

Còn trong ta là nh?ng phù du

Nh?ng l?i gian d?i em dã trao

S?u lên môi t? khi ngu?i di

Bu?n giang l?i tim di theo bu?n

M?t mình ta ng?i ôm ni?m dau

Ðâu tình dã ch?t n?i tr?ng v?ng...

Còn trong ta là nh?ng ni?m dau

L? tuôn mãi trên mi hôm nào

Còn trong ta là nh?ng phù du

Nh?ng l?i gian d?i em dã trao

S?u lên môi t? khi ngu?i di

Bu?n giang l?i tim di theo bu?n

M?t mình ta ng?i ôm ni?m dau

Ðâu tình dã ch?t n?i tr?ng v?ng...tình xa....

[Rap]

Ngu?i yêu oi sao không nói nang chi

Hãy d?n bên anh khi màu dông tr? v?

Ð? trái tim anh s? mãi mãi ch? em

Ð? trái tim anh v?n mãi mãi yêu em.

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!