waptrick.com

Waptrick Ngo Khai Hy - Vay nghe em Song Lyrics


Còn nh? không em? H?nh phúc ngày xua

Mình dã trao nhau phút giây êm d?m

Ngày tháng d?n trôi, tình cung b?c vôi

N?ng nàn phai d?u, ti?ng yêu d?i màu

Ði bên em mà lòng ng? nhu mình dang vô hình

Trôi miên man nh?t t?ng d?u yêu bên nhau thu? nào

C?u xin on trên ban yêu thuong cho ta g?n bên nhau mãi

Hãy nói di ngu?i h?i em còn yêu anh không?

Hãy nói di ngu?i h?i bao khó khan trong lòng

Th?t bu?n khi em dã h?t yêu anh, dã h?t tin yêu

Nhu này xua dôi ta dã yêu

V?n bi?t yêu là th? anh ph?i làm sao dây?

V?n bi?t yêu là th? bao n?i dau dong d?y

Ngh?n l?i khi anh ph?i nói nên câu, anh r?t yêu em

Nhung t? dây chia tay nhé em

V?y nghe em

----
» Ngo Khai Hy other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!