waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Hop roi tan Song Lyrics


Ngày tháng v?n c? th? trôi d?n di bao yêu thuong.

M?ng mo ch? là thoáng qua.

Em di du?ng em thôi t? dây ta xa nhau.

Ð?ng cho trái tim s?u dau.

Dù c? g?ng níu kéo không làm cho nhau thêm vui.

Tình ta ch? là th? thôi.

Quên di ngu?i oi m?ng mo cung v?y thôi.

Vì m?ng mo cung ch? là mo.

Gi?t nu?c m?t r?t xu?ng m?t l?n thôi em yêu oi.

Dù cho em còn nh? thuong.

Thôi thôi ngu?i oi xin d?ng gieo thêm dau thuong.

Vì tôi dã h?t yêu em.

Ngu?i dã quá d?i trá khi lòng tôi luôn tin yêu.

Làm sao có th? th? tha.

Trong con bi?t ly mình anh quay m?t di.

Ngu?i tình oi m?t nhau muôn d?i.

ÐK:

Nhân gian kia oi tình dâu ra yên vui.

Tìm dâu gi?c mo tuy?t v?i.

Nay ta hai noi c?u mong em yên vui.

Dù cho lòng mang xót xa.

Hôm qua bên nhau ngu?i không gieo thuong dau.

Tình ta s? không xa r?i.

Mong cho mai sau mình luôn luôn bên nhau.

Tình ta không còn d?n dau.

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!