waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Han Ni mua thu la bay 2 Song Lyrics


Chi?u nao vang v?ng bên tai cung dàn

Nhìn th?y dáng em d?u dàng

Tình h?i tr?n dâu v?i sang

Bàn tay êm ái em nh? nhàng dan

Tình yêu l?p sâu v?n tan

Nghe nhu m?ng tình dã mang

Nhìn em say d?m bên cung duong c?m

Ngu?i h?i nh? thuong trong lòng

Nghi?p ki?p ch?ng bao gi? tan

Làn mây bay lu?t trên khung tr?i hoang

Du?ng nhu dáng em nh? sang

Tin yêu tr?n d?i v?n mang

ÐK:

Tin dua v? em ch?t

Nhu quay cu?ng trong trí

Ðua anh vào ni?m sót thuong vô b?

Anh di tìm em mãi

Nhung anh nào dâu th?y

Trong dô th? Ðài B?c bóng m?t Hàn Ni

Hàn Ni em bi?t cho anh bây gi?

Cùng v?i ánh trang mo màng

Tr?i d?t dã lên màu tang

Tình yêu mang d?n bao nhiêu ni?m dau

Mùa thu là bay v? dâu

Ni oi tr?n d?i nh? nhau

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!