waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Em di Song Lyrics


Em di r?i cây c? bu?n roi

Em di r?i hoa lá s?u lây

Em di r?i tay g?y n?ng v?y

Em di r?i khóe m?t nào cay

Mai em di r?i mây v?n còn bay

Mai em di r?i mua v?n còn r?i

Thôi xa r?i sao ngu?i còn d?ng d?i

Thôi xa r?i xin ngu?i hãy buông loi

Yêu em môi n?ng hôn ?m còn vuong

Yêu em vai g?y tóc mây còn thuong

Mai xa r?i lòng nghe tan nát rã r?i

Mai xa roi nu?c m?t nào d?y voi

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!