waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Cung vi yeu em Song Lyrics


Ta diên vì ta còn dam mê.

Ta diên vì ta còn yêu em.

Ta diên vì em nào dâu hay, ta say men tình này

Ta diên vì em v?i ra di.

Ta diên vì ta ch?t m?t trí,

Ta diên vì ta còn dôi khi th?y ta d?i kh? vì ta quá yêu em.

Cung vì yêu em mà lòng hóa diên d?i,

M?t ph?n m?t trí m?t ph?n l? loi.

M?t ngu?i luu vong m?t ngu?i cu?i thiên du?ng,

Ð? l?i noi dây th?t da nh? thuong,

Cung vì yêu em mà lòng hóa diên d?i

M?t thòi d?i kh? m?t d?i ng?n ngo.

Còn l?i noi dây l?c loài k? si tình,

Cung vì yêu em tình hóa... trái tim diên d?i

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!