waptrick.com

Waptrick Dam Vinh Hung - Bien noi nho va em Song Lyrics


Anh xa em trang cung ch?t l? loi th?n th?.

Bi?n v?n th?y mình dài r?ng th?.

Xa cánh bu?m m?t chút dã cô don.

Gió âm th?m không nói.

Mà sao núi ph?i mòn.

Em dâu ph?i là chi?u.

Mà nhu?m anh d?n tím.

S?ng có nghia gì dâu.

N?u chi?u nay em ch?ng d?n.

Dù sóng dã làm anh.

Nghiêng ng? vì em

----
» Dam Vinh Hung other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!