waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Anh khong muon thuong hai em Song Lyrics


Gi? tôi dang bên em mà sao v?n nghe tim qu?n dau.

Có l? tôi ko còn yêu em nhu nh?ng ngày xua.

Ngày xua tôi yêu em n?ng say dã trao em ni?m tin

Ðâu ng? chính em l?i d?i gian

R?i em cung dã bu?c chân theo ngu?i, cùng d?m say trong cu?c vui

Ngu?i yêu oi, em dâu có hay lòng tôi dã nát tan

Gi? dây em mu?n chúng ta quay l?i, nam th?ng yên vui ngày xua.

Ðu?c ko em, em hãy nói di em quay v? mu?n màng ko em h?i!!!

Giá nhu lúc xua ta d?ng v? chung l?i di, có l? trái tim tôi gi? này ko có em

Vì yêu em mà tôi dã v? tan bao ni?m tin m?t di tình yêu

Trái tim c?a tôi bây gi? du?ng nhu héo khô.

Ðã c?t bu?c di quay v? làm chi n?a em, còn gì dâu d? cho nhau ch? dau thêm mà thôi.

Tôi ko muôn thuong h?i em!!!

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!