waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Baby anh yeu em Song Lyrics


Có ph?i nói anh yêu em khi tim anh

T?ng giây ch? nh? d?n

T?ng giây anh ch? mu?n du?c ôm ?p du?c bên em ta chuy?n trò

Khi tình yêu quá l?n không ngôn t? nào d? nói h?t

Xin em c? im l?ng d? nhìn vào m?t nhau

Ð? r?i tìm th?y nhau trong nh?ng chi?c hôn d?u êm.

Có ph?i nói anh yêu em khi tim anh

Bây gi? và mãi mãi dành cho em t?t c?

Và s? ch? yêu anh thôi su?t cu?c d?i.

Xin d?ng h?i anh n?a, xin d?ng nghi ng? n?a

Hãy c?m l?y tay anh d?t vào trái tim em

Ð? r?i cùng anh bu?c chung con du?ng tình yêu

Yêu em yêu em yêu mãi em

Cho d?n lúc trái tim em tan thành khói suong

Yêu em yêu em yêu m?i em

Cho d?n lúc trái tim anh ng?ng d?p

Bên nhau bên nhau bên nhau không cách xa

Cho d?n lúc th? gian không còn m?t ai

Bên nhau bên nhau bên nhau không cách xa

Cho d?n lúc trái tim ta ng?ng d?p

Yêu em yêu em yêu mãi em

Yêu em yêu em yêu m?i em

Cho d?n lúc trái tim ta ng?ng d?p

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!