waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Ba xa toi number one Song Lyrics


Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1

Bà xã tui number 1

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1

Sáng s?m em dã di phiên ch? xa thi?t là xa ( Bà xã tui number 1 )

Cá, m?m em bán xong l?i còn d?m dang vi?c nhà (Bà xã tui number 1)

Không bao d?ng lo chuy?n ngu?i ta

Không la cà t?m b?y, t?m ba.

Nào có ai thuong tui nhu bà xãaaaaaa………

Bà xã tui number 1

L?i xóm ai cung thuong

Hay thu?ng khen t?ng v? tui ( Bà xã tui number 1 )

C? nói tui su?ng ghê

Vì g?p ph?i cô v? hi?n ( Bà xã tui number 1 )

Lo cho ch?ng co c?c ch?ng than

Yêu thuong ch?ng vun d?p giàu sang ( Bà xã tui number 1 )

Nào có ai th? thay hon bà xãaaaaaaa…….

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui không bao gi? d?i l?a tôi d?u 1 câu

Có lúc tôi hay n?ng l?i vì lúc dó tâm tu r?i b?i

V? oi thi?t là anh dây có l?iiiiiiii……

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui v?n luôn là ánh bình minh c?a d?i tui

Có lúc tôi nhu thi?t già (và)

Có lúc tôi nhu tr? con ( Bà xã tui number 1)

V?y mà v? tôi m?t lòng s?c son. ( Bà xã tui number 1)

Bà xã tui number 1

Bà xã tui number 1.

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1

Bà xã tui number 1

Bà xã tui number 1, number 1, number 1

Bà xã tui number 1

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!