waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Chuyen tinh yeu Song Lyrics


Chuy?n tình yêu dôi ta ngày ?y tuy?t nhu mo

Chuy?n tình yêu dôi ta ngày ?y d?p nhu tho

Mình làm quen nhau trên du?ng v?ng khuya

Ch? nhau qua bao nhiêu hè ph? mua

Ng?i ôm nhau công viên l?nh giá

Chuy?n tình yêu dôi ta ngày ?y d?y m?ng mo

Chuy?n tình yêu dôi ta ngày ?y th?t kiêu sa

Và tr?n gian thênh thang ch? có ta

Nhìn cho nhau yêu thuong r?i xót xa

R?i chia ly r?i d?n phôi pha

Ð?n bây gi? anh dã là cánh chim bay sâu trên chân tr?i

Ð?n bây gi? em dã là bóng dáng cô liêu trong ng?m ngùi

Ð?n bây gi? em v?n bu?n nh?

Ð?n bây gi? anh xóa tình cu

Ð?n bây gi? em hoá tu?ng dá

Ð?ng thiên thu trong mong d?i ch?

Chuy?n tình yêu dôi ta ngày ?y gi? còn dâu

Chuy?n tình yêu ngày ?y thành thuong dau

Mình anh lang thang du?ng ph? khuya

Tìm em trong công viên d?y gió mua

K? ni?m d?ng ch?t trong ta

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!