waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Khong the quen duoc em Song Lyrics


Sáng th?c gi?c ch? th?y bên mình 1 ni?m dau

Sáng th?c gi?c nghe d?ng môi làm sao d? wên

Sao trái tim c?a anh v?n nh? em nh? d?n khi tình còn d?m say

Sao gi?c mo c?a anh v?n có em dù dã xa

Anh v?n nh? d?n nh?ng góc ph? con du?ng t?ng d?u chân

Anh v?n nh? noi chúng ta tìm vui v?i nhau

Khi cách xa em nói r?ng anh hãy c? wên l?i gian d?i

Nên v?i anh bao kh? dau dành lòng th? thôi

Làm sao anh có th? bu?c ti?p wa l?i di mình cùng nhau tay trg tay v?i bao ni?m vui

Khi tr? v? trái tim anh v? tan t?ng ngày tháng d?i v?i anh wá dài

Và trong nhân gian có m?y ai tìm ni?m vui khi ngu?i yêu dã xa r?i

Có l? anh s? s?ng v?i n?i dau tr?n ki?p này

Xem toàn b?

?n toàn b?

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!