waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Lan dau tien Song Lyrics


Mu?n nói a iu em nhung t?n sâu trong dáy lòng l?i iu a d?u

Mu?n n?m l?y tay e mà s? con tim ch?i t? l?n d?u tiên ?y

Th?t d?u dàng bi?t bao khi e cu?i, nhu là thiên th?n trong gi?c mo.

Lòng ng?p ng?ng trái tim nhu yên l?ng và trái d?t nhu cung ng?ng quay.

Kh? ru nói l?i iu t? lâu v?n mo trong tim

Ngày tháng bên c?nh nhau t?ng phút giây th?t êm d?m

Và e có bi?t t?ng giây a ngóng ch? e.

Nh? n?m dôi bàn tay d?t chi?c hôn th?t diên d?i vào trong ánh m?t, l?i iu d?u tiên thi?t tha

Ngày mai n?u ch? còn l?i bóng hình a s? ko bao gi? quên.

T?ng ánh sao nh? roi, r?i t?a muôn ngàn s?c màu, và em ngung khóc vì a s? mãi k? bên

M?t gi?c mo th?n tiên s? ch?ng bao gi? phai nhòa, vì trong con tim c?a a và e có nhau

L?n d?u tiên a s? gi? tr?n cu?c d?i trong lòng.

Th?t d?u dàng bi?t bao khi e cu?i, nhu là thiên th?n trong gi?c mo.

Lòng ng?p ng?ng trái tim nhu yên l?ng và trái d?t nhu cung ng?ng quay.

Kh? ru nói l?i iu t? lâu v?n mo trong tim

T?ng ánh sao nh? roi, r?i t?a muôn ngàn s?c màu, và em ngung khóc vì a s? mãi k? bên

M?t gi?c mo th?n tiên s? ch?ng bao gi? phai nhòa, vì trong con tim c?a a và e có nhau

L?n d?u tiên a s? gi? tr?n cu?c d?i trong lòng.

T?ng n? cu?i t?ng ánh m?t s? làm mình càng g?n nhau.

M?t n? h?ng dành riêng e và a s? hát

Ngày tháng bên c?nh nhau t?ng phút giây th?t êm d?m

Và e có bi?t t?ng giây a ngóng ch? e.

Nh? n?m dôi bàn tay d?t chi?c hôn th?t diên d?i vào trong ánh m?t, l?i iu d?u tiên thi?t tha

Ngày mai n?u ch? còn l?i bóng hình a s? ko bao gi? quên.

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!