waptrick.com

Waptrick Nhat Khang - Luc ban dau Song Lyrics


Lúc Ban Ð?u - Nh?t Khang

Cho Anh xin m?t l?n du?c hôn Em, d? Anh bi?t yêu là gì?

Cho Anh xin m?t l?n du?c ôm Em, cùng say trong dêm tình ái.

Ôm Anh di m?t l?n m?t l?n thôi, d? Anh yêu Em th?t nhi?u.

Tay trong tay m?t l?n m?t l?n thôi, d? dêm nay không cách xa.

Ng?t ngào bao yêu thuong ôi n?ng say, hòa nh?p bao yêu thuong trong cu?ng quay.

S? yêu th?t nhi?u, vì Em Anh s? yêu th?t nhi?u.

Xi?t tay th?t ch?c d? Anh du?c nghe hoi ?m lúc bên nhau.

Ð?t cháy tim Anh b?ng tình yêu và khát khao n?ng nàng.

Ð?t cháy tim Anh b?ng n? hôn n?ng ?m ta trao v? nhau lúc ban d?u.

----
» Nhat Khang other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!