waptrick.com

Waptrick Le Cat Trong Ly - Chenh venh Song Lyrics


Thuong em anh trèo non cao

Mua mua thâu mây tan m?nh b?c

Thuong anh em l?i sôg sâu

Trôi huong trôi hoa tan ph?n ng?c

Còn ch?n ch? chi h?i anh

Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh

? tình là diên khát say

Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh

Thuong em thuong tình da mang

Yêu trang 30, quên mình

Thuong tôi thuong ph?n long dong

Yêu tan mong manh, tan nhât nguy?t

Thuong tâm

----
» Le Cat Trong Ly other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!