waptrick.com

Waptrick Le Cat Trong Ly - Khong ten Song Lyrics


Mua mùa lu, trang m? hé

Em n?m ?m, xanh máu m?t

Ta thèm yêu

Ta c?n vui

Yêu r?i oán

Vui thì ng?n

Tìm ki?m nhau dù xa xôi

Thì có nhau du?c bao lâu

Ngu?i hát giai di?u hoan ca

Lòng khát con s?u khôn nguôi

Mua mùa n?ng, trang ng?i sáng

Em n?m ?m, xanh màu tóc

Tìm ki?m nhau dù xa xôi

Thì có nhau du?c bao lâu

Ngu?i hát giai di?u hoan ca

Lòng khát con s?u khôn nguôi

Tìm l?i m? ru ngày tho ?u

Lòng ch? bình an ngày th? 6

L?i ngu?i th? than bu?n bi?t m?y

L?i ngu?i h?n trách hoài không d?t

Hãy dem tin lành chúc cho muôn ngu?i

Hãy dem nhau v? trong ti?ng ca h?n nhiên !

----
» Le Cat Trong Ly other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!