waptrick.com

Waptrick Le Cat Trong Ly - Mua yeu Song Lyrics


Và gió ru tình ta mây dan g?i êm d?u dàng

Kìa n?ng lên ngoài song, xin ta chút con tình nh?t

Này ta yêu ta hôn ta say ta khát

Này ta yên ta nghe bên tai ta thì th?m

Gió... thì th?m kìa anh

N?ng... thì th?m kìa em

Chân ta di hôn m?t d?t n?ng ?m

Tim ta say yêu con gió lang thang

Và tóc ta khát mãi tr?i xanh tuoi

Và m?t ta thuong cái nhìn diêu linh

Thuong anh thuong anh thuong vô cùng

Yêu em yêu em nhu diên d?i

Thuong ta thuong ta h?t ki?p này

Thuong cho dêm không tan ngày không úa...

----
» Le Cat Trong Ly other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!