waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Bai thanh ca buon Song Lyrics


Bài thánh ca dó còn nh? không em

Noel nam nào chúng mình có nhau

Long lanh sao tr?i d?p thêm môi m?t

Áo tr?ng em bay nhu cánh thiên th?n

Gi?t môi hôn du?i tháp chuông ngân

Cùng nhau qu? du?i tu?ng Chúa cao sang

Xin cho dôi mình su?t d?i có nhau

Vang trong dêm l?nh bài ca Thiên Chúa

Kh? hát theo câu dêm thánh vô cùng

Ôi gi?ng hát em mênh mang bu?n...

R?i mùa giá bu?t cung qua mau

L?i h?n d?u ai nh? dài lâu

R?i m?t chi?u áo tr?ng thay màu

Em qua c?u xác pháo bay sau

L?i nguy?n mình Chúa có nghe không

Sao bây gi? mình hoài xa v?ng

Bao nhiêu dêm Chúa xu?ng duong gian

B?y nhiêu l?n anh nh? ngu?i yêu

R?i nh?ng dêm thánh du?ng dón Noel

Lang thang qua mi?n giáo du?ng d?u yêu

Ti?ng thánh ca ngày xua vang dêm t?i

Nh? quá di thôi gi?ng hát ai bu?n

Ðêm thánh vô cùng l?nh giá h?n tôi

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!