waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Den mot ngay nao do Song Lyrics


Ð?n m?t ngày nào dó anh m?t em m?t ngày nào dó

Nh?ng ân tình theo gió cu?n trôi phuong nào

Ð?n m?t ngày anh khóc nhu tr? tho dong d?y nu?c m?t

Nh?ng tháng ngày cùng nhau gi? dâu

Ð?n m?t ngày nào dó dua ti?n em phi tru?ng l?ng gió

M?t môi nào anh nh? gi? cung h?ng h?

Nh?ng con du?ng di t?i anh bu?c lui không h? ti?c nu?i

Vì nh? ti?ng cu?i sáng tuoi lòng anh

Em oi trong anh bao la nh?ng k? ni?m xua bên nhau dôi ta

V?n nghe l?i em hát nh?ng ngày tháng êm d?m tình ch?a chan

Ban mai suong roi long lanh ph? mo tình em khi nao trong xanh

Ph? ru tình anh dó gi? còn dâu h?n hò

Ð?n m?t ngày nào dó mua s? roi roi d?y mi m?t

V?ng xa ngu?i câu hát thuong nh? âm th?m h?i em

Khúc ca tình yêu dó em hãy quên nh?ng ngày mua gió

Ð? hoang l?nh ph? xua tàn tro

Bi?t khi nào em h?i anh dón em quay v? chung lôi

Ð? chân tình du?c s?ng ngày tháng bên ngu?i

Lòng bi?t mo m?ng mà thôi em s? nhu chim tr?i quên l?i

Ð? phuong nào tuy?t roi lòng anh

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!